Internet FTTH

Internet FTTH
Gói dịch vụ lắp đặt Fiber Public+ : 50Mbps

Gói dịch vụ lắp đặt Fiber Public+ : 50Mbps

Miễn Phí hòa mạng 100% đối với khách hàng trả trước 6 tháng và 12 tháng. Đối với khách hàng trả trước 12 tháng được + thêm tháng cước thứ 13.

Gói dịch vụ lắp đặt Fiber Plus: 80Mbps

Gói dịch vụ lắp đặt Fiber Plus: 80Mbps

Miễn Phí hòa mạng 100% đối với khách hàng trả trước 6 tháng và 12 tháng. Đối với khách hàng trả trước 12 tháng được + thêm tháng cước thứ 13.

Gói dich vụ lắp đặt Fiber Business: 45Mbps

Gói dich vụ lắp đặt Fiber Business: 45Mbps

Miễn Phí hòa mạng 100% đối với khách hàng trả trước 6 tháng và 12 tháng. Đối với khách hàng trả trước 12 tháng được + thêm tháng cước thứ 13.

Gói dich vụ lắp đặt Fiber Play: 50Mbps

Gói dich vụ lắp đặt Fiber Play: 50Mbps

Miễn Phí hòa mạng 100% đối với khách hàng trả trước 6 tháng và 12 tháng. Đối với khách hàng trả trước 12 tháng được + thêm tháng cước thứ 13.

Gói dich vụ lắp đặt Fiber Silver: 50Mbps

Gói dich vụ lắp đặt Fiber Silver: 50Mbps

Miễn Phí hòa mạng 100% đối với khách hàng trả trước 6 tháng và 12 tháng. Đối với khách hàng trả trước 12 tháng được + thêm tháng cước thứ 13.

Gói dich vụ lắp đặt Fiber Diamond: 80Mbps

Gói dich vụ lắp đặt Fiber Diamond: 80Mbps

Miễn Phí hòa mạng 100% đối với khách hàng trả trước 6 tháng và 12 tháng. Đối với khách hàng trả trước 12 tháng được + thêm tháng cước thứ 13.

Thông tin liên hệ

MẠNG FPT-CHI NHÁNH HÒA BÌNH

Địa chỉ : 665 Cù Chính Lan, P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình

Hotline : 01657945863 - 0947239993

Web: http://www.lapmangfpt24h.org

Tin nổi bật
Quảng cáo
  • lắp mạng
  • lắp mạng/
  • banner
  • banner/
Thống kê truy cập
Đăng kí
Đặt chỗ ngay
Hotline: 0947239993